Op elk contact, elke dienst of verrichting van Echo-Pret  zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.
Uitzonderingen of  afwijkingen hierop gelden uitsluitend indien deze vooraf schriftelijk door Echo-Pret  zijn bevestigd. Elke klant wordt geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn gegaan met onderstaande voorwaarden.

RESERVERINGEN
Om de echografie in alle rust te laten verlopen en voor elke klant voldoende tijd voor te behouden, werkt Echo-Pret alleen op afspraak. Reserveren voor een echo kan via de online afsprakenplanner op www.echopret_db.nl
Mocht de klant onverwachts verhinderd zijn, dan kan de afspraak verzet worden naar een ander tijdstip, mits telefonische verwittiging tenminste 24 uur voor de aanvankelijke afspraak. Wanneer dit niet gebeurd kan de afspraak niet verzet worden en wanneer de klant dan niet komt zal de echo alsnog in rekening gebracht worden. Wanneer de telefoon niet beantwoordt kan worden en de klant de voicemail krijgt, dient deze ingesproken te worden.

Wanneer de klant te laat op de afspraak komt wordt deze tijd in mindering gebracht. We kunnen immers helaas niet de volgende klanten laten wachten.
Annulering van de afspraak door de klant moet telefonisch en minstens  48 uur voor het tijdstip van de aanvang van de echo gebeuren.  Bij niet tijdig annuleren, wordt de echo alsnog in rekening gebracht.

ECHOGRAFIE
Het doel van de echo is niet medisch of diagnostisch. De echografie wil de ouders enkel en alleen de mogelijkheid bieden een beeld te geven van de baby tijdens de zwangerschap. Dit wil zeggen dat Echo-Pret geen medische beoordeling ontvangt en dat er niet gezocht wordt naar eventuele afwijkingen van de baby. Echo-Pret levert geen medische diagnose af en is zodoende niet aansprakelijk voor achteraf gebleken afwijkingen van het kind, noch voor het missen of niet geven van een diagnose. Hoewel het uitdrukkelijk niet tot de opdracht van de Echo-Pret behoort te kijken naar afwijkingen, zal er bij het ontdekken van een eventuele pathologie bij het kind, in overleg met de opdrachtgever, contact opgenomen worden met de gynaecoloog of verloskundige. De medische begeleiding van een zwangere vrouw en eventuele (na)zorg bij complicaties behoort tijdens de zwangerschap toe aan het ziekenhuis en/of de verloskundige.

AANSPRAKELIJKHEID
Echo-Pret kan niet aansprakelijk worden gesteld voor  welk gegeven dan ook dat verband houdt met een medische beoordeling van de baby. Echo-Pret aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan de klant of derden, door welke oorzaak dan ook, ook niet met betrekking tot financiële dervingen.
Na tientallen jaren van medisch-wetenschappelijk onderzoek zijn, tot op heden, geen schadelijke effecten geconstateerd bij moeder of ongeboren kind bij gebruik van echografische apparatuur met betrekking tot de zwangerschap. Echo-Pret neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op korte of lange termijn.

BETALING
Betaling dient onmiddellijk na afloop van de echografie voldaan te worden. Betaling kan alleen contant.

Bij het in gebreke blijven van betaling blijft het beeldmateriaal in bezit van Echo-Pret totdat betaling voldaan is. Bij het uitblijven van betaling zal er een incassobureau ingeschakeld worden waarbij de incassokosten verhaald worden op de klant.
Omdat een echografie door Echo-Pret op niet-medische gronden wordt verricht, zal deze dan ook niet door de ziektekostenverzekering  vergoed worden.
Het uiteindelijke resultaat van de echografie is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de ligging en de beweeglijkheid van de baby, de hoeveelheid vruchtwater en het postuur van de zwangere vrouw.  Hierdoor kunnen geen garanties gegeven worden over de beeldvorming en kunnen er geen restituties van gelden plaatsvinden.

Prijzen op de website zijn altijd onder voorbehoud. Tarieven kunnen wijzigen door omstandigheden, dit zal dan altijd aangegeven worden op de website. De prijs die betaald dient te worden is de op de dag van de afspraak geldende prijs, ongeacht wanneer de desbetreffende afspraak door de klant is ingepland.

Per 1 september 2015 heeft Echo-Pret een nieuwe eigenaar. Cadeaubonnen die uitgegeven zijn aan vrienden/kennissen van de vorige eigenaar komen daarmee te vervallen. Cadeaubonnen met een bonnummer en paraaf welke daarmee geregistreerd staan blijven wel nog geldig.

Alle cadeaubonnen uitgegeven na 1 september 2015 zijn uiteraard wel geldig.

SERVICE
Echo-Pret geeft de mogelijkheid om terug te komen voor een gratis nieuwe echo wanneer de ligging van het kindje niet optimaal is en er geen mooie beelden gemaakt kunnen worden. Wel is het daarbij van belang dat de afspraak gemaakt is in de juiste en meest geschikte zwangerschapstermijn van 27 tot 31 weken, zoals aangegeven op de website.

Een echo voor de geslachtsbepaling maken wij vanaf 16 weken, indien het geslacht niet goed zichtbaar is bieden we de mogelijkheid om terug te komen. Wanneer men een afspraak gemaakt heeft voor een geslachtsbepaling vroeger in de zwangerschap geldt deze service uiteraard niet.

REGISTRATIE OP DATADRAGERS
Er kan voor gekozen worden de echografie op USB of DVD te laten opnemen. Hiervoor gebruikt Echo-Pret uitsluitend haar eigen USB-sticks en apparatuur. Dit alles om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen.
Het is niet toegestaan om privé foto- of video-opnames te maken tijdens de echografie. Bovendien is iedere gehele of gedeeltelijke overneming van beeld- en geluidsmateriaal uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van Echo-Pret. Beelden gemaakt in de praktijk mogen ook alleen met schriftelijke toestemming van Echo-Pret gebruikt worden.

Alle teksten en foto’s op deze website zijn eigendom van Echo-Pret. Deze mogen dan ook niet zonder schriftelijke toestemming van Echo-Pret gebruikt of gekopieerd worden.